אוכלוסייה מתבגרתאגף השיקום, משרד הבטחון

תוכנית טיפול בנכי צה"ל, אגף השיקום, משרד הבטחון